SB-6032 Eco drawstring shopping bag

Eco drawstring shopping bag Eco drawstring shopping bag Eco drawstring shopping bag

SB-6032
Eco drawstring shopping bag

加入詢價單
NT$51-101
MOQ 0

Eco drawstring shopping bag

Feature/Spec

【特性】        

 • 可水洗或機洗
 • 束口設計防止蔬果掉落
 • 簡單捲起加扣好收納
 • 可重覆使用,環保減塑愛地球
 • 外出攜帶好方便
 • 可支援企業訂製Logo織標

【規格】

 • 材質:彎紋網布袋 / 滌淪繩
 • 尺寸:大:430 x 300mm/中 : 350 x 300mm/小 : 300 x 200mm
 • 重量:60g

【特性】        

 • 可水洗或機洗
 • 束口設計防止蔬果掉落
 • 簡單捲起加扣好收納
 • 可重覆使用,環保減塑愛地球
 • 外出攜帶好方便
 • 可支援企業訂製Logo織標

【規格】

 • 材質:彎紋網布袋 / 滌淪繩
 • 尺寸:大:430 x 300mm/中 : 350 x 300mm/小 : 300 x 200mm
 • 重量:60g
[{"cid":"30","pid":"202","title":"Corporate gifts","utitle":"corporate-gifts"},{"cid":"32","pid":"202","title":"Christmas Gifts","utitle":"christmas-gift"},{"cid":"34","pid":"202","title":"Creative USB","utitle":"creative-usb"},{"cid":"201","pid":"0","title":"USB Flash Disk","utitle":"usb-drive"},{"cid":"21","pid":"201","title":"Custom USB","utitle":"custom-usb"},{"cid":"27","pid":"201","title":"3D customized USB","utitle":"3D-customized-usb"},{"cid":"1","pid":"201","title":"Promotional USB","utitle":"promotional-usb"},{"cid":"17","pid":"201","title":"Cheap USB","utitle":"cheap-usb"},{"cid":"22","pid":"201","title":"Wooden USB","utitle":"wooden-usb"},{"cid":"23","pid":"201","title":"Leather USB","utitle":"leather-usb"},{"cid":"24","pid":"201","title":"Metal USB","utitle":"metal-usb"},{"cid":"25","pid":"201","title":"USB Pen","utitle":"usb-pen"},{"cid":"26","pid":"201","title":"Mini USB","utitle":"mini-usb"},{"cid":"28","pid":"201","title":"Jewelry USB","utitle":"jewelry-usb"},{"cid":"42","pid":"201","title":"OTG USB","utitle":"otg-usb"},{"cid":"45","pid":"201","title":"USB 3.0 flash drives","utitle":"usb3.0-flash-drives"},{"cid":"202","pid":"0","title":"Gift Ideas","utitle":"gift-ideas"}]